Strony

4.7.11

aktualnie zwątpiłam we wszystkie, nieistniejące dobroci świata.
ogólnorozwojowy zanik. nie ma nic.

1 komentarz: